موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان به سلسله برنامه های صوتی و تصویری خویش روی موضوعات ارزش های جامعه باز، حکومت داری خوب، حقوق بشر، حاکمیت قانون و اقتصاد بازار این بار با راه اندازی بخش جدید نشراتی صوتی و تصویری خویش تحت عنوان راه ابریشم مصمم است تا در قسمت پخش، نشر و معرفی علمی موضوعات فوق برنامه هاي منظمي را پخش نمايد .

راه ابریشم مربوط بخش نشراتی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان میباشد که در مطابقت به اساسنامه این موسسه، قانون موسسات غیر دولتی و قانون رسانه های همگانی فعالیت مینماید.

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) یک نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی و کاملاً مستقل میباشد که در وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان با شماره 1532 ثبت و راجستر بوده و از مدت شش سال بدینسو در پرتو احکام دین مقدس اسلام و قوانين نافذ كشور در قسمت معرفی، پخش و نشر علمی ارزش های جامعه باز چون آزادی بیان، بازار آزاد، آزادی فردی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و حکومت داری خوب با دایر نمودن کنفرانس ها، میز های گرد محصلین، ورکشاپ ها، چاپ، ترجمه و نشر کتاب های معتبر علمی از برجسته ترین پروفیسوران و دانشمندان عرصه علوم اقتصاد و حقوق و تولید برنامه های آموزشی فعالیت مینماید.

اکنون این موسسه مصمم است تا با راه اندازی و ایجاد بخش نشراتی جديد خویش (راه ابریشم) با پخش و نشر تمامی برنامه های علمی در مطابقت به اساسنامه و اهداف خود نقش بارزی را در قسمت معرفی علمی ارزش های جامعه باز و آگاهی دهی دقیق شهروندان از موضوعات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بازي نمايد.

تمامی برنامه های صوتی و تصویری ما عاری از هر نوع تبعیض و در مطابقت به احکام دین مقدس اسلام، قوانین نافذه کشور و اساسنامه موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان میباشد که توسط استادان پوهنتون ها، پروفیسوران ملی و بین المللی در عرصه علوم اقتصادی و حقوقی، جوانان فعال و آگاه، و فعالین مدنی به زبان هاي دري ، پشتو و انگليسي تهیه و ترتیب میشود.

برای هر نوع سوال، انتقادات و پیشنهادات خویش میتوانید در ایمیل آدرس ذیل با ما در تماس شوید: info@silkroadstaion.com

شعار ما: حقوق، احترام و مسوولیت!